Условия за ползване

Общи условия за пазаруване


1. Конфиденциалност на данните
Computer4e.com гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане, както и издаване на фактура. 


2. Съгласие за покупка
Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и computer4e.com започват с изпращането на поръчката от потребителя, а именно: след попълването на изискваните лични или фирмени данни и натискане на бутона „Потвърдете Поръчката“. 


3. Стартиране на поръчката
Изпълнението на поръчката започва веднага след нейното получаване от computer4e.com 


4. Промяна или отказ от поръчка
Клиентът има право да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на един час в рамките на работен ден, считано от момента на нейното изпращане. За тази цел е необходимо клиентът да уведоми computer4e.com за решението си, като се свърже с computer4e.com по телефона или чрез електронна поща.

При промяна на поръчката потребителят не се задължава със закупуването на стока на същата стойност или от същата марка. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. 


5. Доставка

Потребителят получава заявените продукти на посочения адрес за доставка. 

6. Отказ от получаване на пратка
Потребителят има право да се откаже от поръчката в рамките на седем работни дни, считани от момента на нейното получаване и е задължен да върне продуктите в ненарушен търговски вид. Computer4e.com се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на продуктите не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ съгласно ЗЗП Чл. 55. ал. 6. В случай, че продуктите имат нарушен търговски вид, потребителят губи правото си на октаз по чл. 55, ал. 6 ЗЗП.


7. Рекламация
Рекламации относно закупени от computer4e.com продукти се приемат ако те са направени своевременно и по условията на горната точка.


8. Приложимо право
Всички възникнали спорове ще бъдат отнесени до българските съдилища, като относно тях ще се прилага българското право.