Конфиденциалност

С прочитането на Конфиденциалност вие, като потребител на интернет магазин Computer4e.com , се съгласявате доброволно да предоставите личните си данни за целите на покупка. 

Computer4e.com гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане, верификация на плащането  и за статистически цели.

Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на квитанция и/или фактура.